HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
İmar Uygulamaları (terk,ifraz,tevhid,ihdas vb) 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

1- Dilekçe
2- Var ise vekaletname
3- Tapu Fotokopisi
4- İmar durumu
5- Uygulama folyesi
6- Harita Mühendisine verilen vekalet veya sözleşme örneği
7- Ücret Makbuzu