HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
İmar Durumu 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

1- Dilekçe
2- Var ise vekaletname
3- Tapu fotokopisi
4- Aplikasyon krokisi ve CD.'si
5- Ücret makbuzu