HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
 
Başlık
Pazar Yeri Devir İşlemi 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler
  • Oda kayıt belgesi
  • Sicil tasdiknamesi fotokopisi
  • İkametgâh
  • Nüfüs cüzdan fotokopisi
  • Vergi dairesinden mükellefiyet kaydı
  • Vesikalık resim
  • Çorlu belediyesi borç sorgulama
Dokümanlar