DUYURU
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru
Evsel Katı Atık Bertaraf Ücretlerinin Tespiti

09.07.2020 tarih ve 613 sayılı “Evsel Katı Atık Bertaraf Ücretlerinin Tespiti" hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili olarak tarafımızca hazırlanan rapor ilişikte sunulmuş olup, 27.10.2010 tarih ve 27742 R.G. sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 23 . Maddesi (2) fıkrası ''....Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından hazırlanan raporlar yerel gazeteler ve/veya diğer haber alma kaynakları kullanılarak duyurulur...'' doğrultusunda internet sitemizde 1 ay süreyle yayınlanacaktır.